Fundacja Nasza Wizja uczestniczyła w AviaTech Challenge – największym lotniczym hackathonie w Europie, który odbył się w dniach 18-19 maja 2024 r. w Mielcu.

W wydarzeniu udział wzięło blisko 400 uczestników, byli połączeni w ponad 95 zespołów. Spośród wszystkich projektów poddanych ocenie, jury pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak wyróżniło szczególnie zespoły pracujące nad systemem zapobiegania zakłócaniu sygnału GPS, zwiększeniem bezpieczeństwa na lotniskach poprzez szybkie wykrywanie i gaszenie pożarów oraz dronem służącym do wykonywania badań nieniszczących w miejscach niebezpiecznych bądź trudno dostępnych dla człowieka.

Pierwsze miejsce AviaTech Challenge zdobył zespół GPnoiSe, w skład którego weszli studenci Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Opracowali projekt mający na celu uodpornienie jednostek lotnictwa cywilnego na coraz częstsze przypadki zakłócania sygnału GPS w regionach sąsiadujących z regionami o niestabilnej sytuacji geopolitycznej.

Drugie miejsce zajął SKNTL z Politechniki Warszawskiej. Projekt dotyczył zwiększenia bezpieczeństwa na lotniskach poprzez szybkie wykrywanie i gaszenie pożarów z użyciem nowoczesnej technologii armatek przeciwpożarowych.

Chłopcy WIMIRowcy z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie zdobyli miejsce trzecie. Skupili się nad propozycją drona służącego do wykonywania badań nieniszczących w miejscach niebezpiecznych bądź trudno dostępnych dla człowieka, który znajdzie zastosowanie zarówno w rozwiązaniach cywilnych jak i wojskowych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!