Fundacja

O fundacji

Nasza Wizja to Fundacja współpracująca z Operatorami telekomunikacyjnymi o profilu MŚP, którym zależy na rozwoju i stałym dostępie do wiedzy oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W ramach Fundacji świadczymy szereg rozwiązań pozwalających operatorom na oferowanie przez nich najwyższej jakości usług telekomunikacyjnych, a także wspomagających funkcjonowanie ich przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. Nasze rozwiązania to między innymi: NW CDN, NW EPG czy NW RAP.

Główną ideą powstania Fundacji była chęć wspólnego dążenia do określonych celów poprzez wykorzystanie efektu synergii. Dzięki kooperacji z innymi operatorami jesteśmy bardziej konkurencyjni, przez co możemy negocjować atrakcyjniejsze warunki u nadawców. A to z kolei przekłada się na możliwość prezentowania korzystniejszej oferty przez zrzeszonych operatorów dla odbiorców końcowych. Mamy świadomość, że to właśnie oni są motorem napędowym naszych kooperantów, dlatego zależy nam, aby oferowane im usługi były na najwyższym poziomie przy zachowaniu korzystnych warunków cenowych.

Celem Fundacji jest wsparcie operatorów telekomunikacyjnych w ich codziennym funkcjonowaniu. Zapewnienie im dostępu do aktualnej wiedzy z branży telekomunikacyjnej, nowoczesnych rozwiązań oraz oferowanie najwyższej jakości usług w konkurencyjnych cenach.

Szczegółowe cele Fundacji zawarte są w Statucie Fundacji Nasza Wizja z dnia 1 września 2014 roku. Aby zapoznać się z zawartymi tam informacjami kliknij tutaj.

Historia

Początki Fundacji sięgają 2012 roku, kiedy to zrodził się pomysł utworzenia organizacji skupiającej lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. W początkowej fazie istnienia działała ona pod nazwą Kontent Kike i skupiała 14 operatorów, którym przyświecał cel podniesienia ich konkurencyjności rynkowej poprzez wspólne pozyskiwanie kontentu telewizyjnego po atrakcyjnych cenach od nadawców.

Do końca 2014 roku do zrzeszenia dołączyli kolejni zainteresowani operatorzy, tworząc Konsorcjum KGKK. Początkowo projekt zakładał zawarcie indywidualnych umów pomiędzy producentami treści a lokalnymi operatorami na zasadach potraktowania wszystkich zrzeszonych członków jako jeden podmiot, co pozwoliło uzyskać atrakcyjne warunki dla każdego z nich. Aby zminimalizować koszty i mogące się pojawić problemy logistyczne, wybrano pełnomocnika, który miał występować w imieniu wszystkich operatorów należących do organizacji. Okazało się jednak, że działania te okazały się być nie wystarczające, a poza pozyskiwaniem kontentu telewizyjnego, istotne było również rozwijanie narzędzi wspomagających pracę firm operatorskich.

Fundacja – nasza wizja współpracy

Powstanie Fundacji Nasza Wizja miało miejsce 24 kwietnia 2014 roku, a jej celem było wspólne działanie wszystkich operatorów należących do Fundacji. Fundamentalnym założeniem funkcjonowania był zamysł działania „operatorów dla operatorów” oraz wspólna wizja popularyzacji i wspierania nowatorskich rozwiązań technologicznych.

W ramach działania, operatorzy telekomunikacyjni należący do Fundacji zobowiązani są do miesięcznej opłaty członkowskiej, która w pełni wykorzystywana jest na pokrycie dóbr wspólnych, takich jak dostęp do porad prawnych czy usług marketingowych.

Obecnie Fundacja działa bardzo aktywnie, skupiając 86 lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, którym zależy na realizowaniu wspólnych celów biznesowych.

Misja i wizja

Cel Fundacji jednoczy nas wokół wspólnej sprawy, jakim jest pozyskiwanie kontentu telewizyjnego i rozwój własnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Wartości, którymi kierujemy się w Fundacji, odzwierciedlają relacje pomiędzy jej członkami oraz są wyznacznikiem efektywnego działania.

Nasze wartości

Cel Fundacji jednoczy nas wokół wspólnej sprawy, jakim jest pozyskiwanie kontentu telewizyjnego i rozwój własnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Wartości, którymi kierujemy się w Fundacji odzwierciedlają relacje pomiędzy jej członkami oraz są wyznacznikiem efektywnego działania. Należą do nich:

Otwartość – jesteśmy otwarci na komunikację, zarówno wewnątrz Fundacji, jak i prowadząc dialog z branżą. Potrafimy słuchać, ale i bronić własnych przekonań i interesów.

Zaufanie – wiemy, że możemy na siebie liczyć. Każdy z naszych członków traktowany jest na równi i każdy może zwrócić się ze swoim problemem na forum Fundacji.

Innowacyjność – pracujemy w branży telekomunikacyjnej, dlatego stale szukamy przewag zarówno w oferowaniu najwyższej jakości usług, jak i procesach oraz sposobach ich działania.

Rozwój – nasze doświadczenie bazuje na wiedzy, dlatego oferowane przez nas rozwiązania wdrażamy z korzyścią dla biznesu operatorów zrzeszonych w Fundacji.

Zarząd

Z pasji do telekomunikacji

Zarząd Fundacji Nasza Wizja tworzą osoby znające potrzeby lokalnych operatorów. W chwili obecnej w skład zarządu wchodzą:

Krzysztof Czaja – Powołany na prezesa zarządu Fundacji w dniu 24 kwietnia 2014 roku, fundator Fundacji Nasza Wizja. Jest odpowiedzialny za zarządzanie całą strukturą Fundacji. Z branżą telekomunikacyjną związany od ponad 25 lat. Właściciel lokalnej firmy telekomunikacyjnej F.P.U.H. „Czajen”, zatrudniającej ponad 30 pracowników. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie powiązane z działalnością branży telekomunikacyjnej. Prywatnie entuzjasta paralotniarstwa z uprawnieniami pilota.

Łukasz Biedroński – Od 1997 roku aktywny działacz na rzecz rozwoju branży telekomunikacyjnej. W latach 90. współtwórca największej w Krakowie oraz jednej z największych w Polsce Amatorskiej Sieci Komputerowej (ASK). Od 2001 roku przedsiębiorca telekomunikacyjny. Pomysłodawca Krakowskiego Węzła wymiany ruchu CIX oraz spółki telekomunikacyjnej Connected Sp. z o.o. – pełniąc funkcję prezesa zarządu do 2017 roku poprzez aktywną współpracę z operatorami, doprowadził spółkę m.in. do pozycji lidera operatora dla operatorów w Małopolsce. Pozostaje obecnie udziałowcem spółki.

Członek organizacji skupiającej operatorów ISP – Klaster Myślenicki, z którą to oraz przy ścisłym porozumieniu z operatorami opracował koncepcje projektu „Węzeł Krakowski”. Nietuzinkowy jak na tamte lata projekt został zrealizowany w 2014 r., przyczyniając się do znacznego rozwoju operatorów telekomunikacyjnych w Małopolsce.

W latach 2013 – 2017 członek zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej oraz Wice-prezes spółki KIKE Events Sp. z o.o. gdzie pełnił nadzór merytoryczno-finansowy oraz współorganizował Konferencje KIKE.

Wiceprezes zarządu oraz fundator Fundacji Nasza Wizja. Obecnie pełni funkcję menadżera Fundacji współtworząc oraz rozwijając projekty telekomunikacyjne w ramach działań na rzecz małych i średnich operatorów.

Radosław Koper – Członek Zarządu, współwłaściciel w firmie TOM-NET s.c oraz wiceprezes i udziałowiec firmie w 3PLAY Sp. z o.o., fundator Fundacji Nasza Wizja. Z branżą telekomunikacyjną związany od 12 lat. Zainteresowania telekomunikacja i elektronika. Prywatnie mąż i ojciec.

Tomasz Furman – Członek Zarządu

Andrzej Kuchta – Członek Zarządu

Statut prawny