Fundacja

Fundacja Nasza Wizja
Zaufanie, otwartość, innowacyjność i rozwój

Fundacja Nasza Wizja to Fundacja współpracująca z operatorami telekomunikacyjnymi o profilu MŚP.

Nasza misja to dostarczanie operatorom ISP nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz pomoc w rozwijaniu ich biznesu oraz usług telekomunikacyjnych. Realizujemy to poprzez stały kontakt z operatorami, spotkania integracyjne i szkolenia, monitorowanie oczekiwań klientów i operatorów.

Jesteśmy zjednoczeni wokół wspólnej sprawy i wartości, które odzwierciedlają nasze relacje i efektywność działania. Wspólna praca i synergia projektów pozwalają nam pokonać wszelkie bariery.

Jesteśmy otwarci na komunikację wewnątrz Fundacji i dialog z branżą, umiemy słuchać, bronić przekonań i interesów. Każdy członek jest traktowany równo i może zgłosić swoje problemy na forum Fundacji. Dążymy do przewagi w świadczeniu najwyższej jakości usług oraz w procesach i działaniach.

Nasze doświadczenie oparte na wiedzy pozwala nam wprowadzać rozwiązania korzystne dla operatorów i klientów końcowych.

Historia

Początki Fundacji Nasza Wizja sięgają 2012 roku. To właśnie wtedy pojawił się pomysł utworzenia organizacji wspierającej lokalnych operatorów telekomunikacyjnych.

Grupa operatorów należących do Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej postanowiła zacieśnić ramy współpracy poprzez projekt Kontent Kike, a następnie jako Konsorcjum KGKK. Szybki rozwój współpracy wytworzył potrzebę działania w zorganizowanej formie.

Fundacja Nasza Wizja powstała w wyniku dwuletniej współpracy, rozpoczętej 24 kwietnia 2014 roku. Dzięki wspólnie wypracowanej wizji oraz szerokim działaniom grupy udało się zrealizować rozwój usług wielu operatorów w naszym kraju.

Fundacja – nasza wizja współpracy

Fundamentalnym założeniem funkcjonowania był zamysł działania „operatorów dla operatorów” oraz wspólna wizja popularyzacji i wspierania nowatorskich rozwiązań technologicznych.

W ramach działania, operatorzy telekomunikacyjni należący do Fundacji zobowiązani są do miesięcznej opłaty członkowskiej, która w pełni wykorzystywana jest na pokrycie dóbr wspólnych, takich jak dostęp do porad prawnych czy usług marketingowych.

Obecnie Fundacja działa bardzo aktywnie, skupiając ponad 100 lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, którym zależy na realizowaniu wspólnych celów biznesowych.

Misja i wizja

Cel Fundacji jednoczy nas wokół wspólnej sprawy, jakim jest pozyskiwanie kontentu telewizyjnego i rozwój własnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Wartości, którymi kierujemy się w Fundacji, odzwierciedlają relacje pomiędzy jej członkami oraz są wyznacznikiem efektywnego działania.

Nasze wartości

Cel Fundacji jednoczy nas wokół wspólnej sprawy, jakim jest pozyskiwanie kontentu telewizyjnego i rozwój własnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Wartości, którymi kierujemy się w Fundacji odzwierciedlają relacje pomiędzy jej członkami oraz są wyznacznikiem efektywnego działania. Należą do nich:

Otwartość – jesteśmy otwarci na komunikację, zarówno wewnątrz Fundacji, jak i prowadząc dialog z branżą. Potrafimy słuchać, ale i bronić własnych przekonań i interesów.

Zaufanie – wiemy, że możemy na siebie liczyć. Każdy z naszych członków traktowany jest na równi i każdy może zwrócić się ze swoim problemem na forum Fundacji.

Innowacyjność – pracujemy w branży telekomunikacyjnej, dlatego stale szukamy przewag zarówno w oferowaniu najwyższej jakości usług, jak i procesach oraz sposobach ich działania.

Rozwój – nasze doświadczenie bazuje na wiedzy, dlatego oferowane przez nas rozwiązania wdrażamy z korzyścią dla biznesu operatorów zrzeszonych w Fundacji.

Zarząd

Z pasji do telekomunikacji

Zarząd Fundacji Nasza Wizja tworzą osoby znające potrzeby lokalnych operatorów. W chwili obecnej w skład zarządu wchodzą:

Krzysztof Czaja – Powołany na prezesa zarządu Fundacji w dniu 24 kwietnia 2014 roku, fundator Fundacji Nasza Wizja. Jest odpowiedzialny za zarządzanie całą strukturą Fundacji. Z branżą telekomunikacyjną związany od ponad 25 lat. Właściciel lokalnej firmy telekomunikacyjnej F.P.U.H. „Czajen”, zatrudniającej ponad 30 pracowników. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie powiązane z działalnością branży telekomunikacyjnej. Prywatnie entuzjasta paralotniarstwa z uprawnieniami pilota.

Łukasz Biedroński – Od 1997 roku aktywny działacz na rzecz rozwoju branży telekomunikacyjnej. W latach 90. współtwórca największej w Krakowie oraz jednej z największych w Polsce Amatorskiej Sieci Komputerowej (ASK). Od 2001 roku przedsiębiorca telekomunikacyjny. Pomysłodawca Krakowskiego Węzła wymiany ruchu CIX oraz spółki telekomunikacyjnej Connected Sp. z o.o. – pełniąc funkcję prezesa zarządu do 2017 roku poprzez aktywną współpracę z operatorami, doprowadził spółkę m.in. do pozycji lidera operatora dla operatorów w Małopolsce. Pozostaje obecnie udziałowcem spółki.

Członek organizacji skupiającej operatorów ISP – Klaster Myślenicki, z którą to oraz przy ścisłym porozumieniu z operatorami opracował koncepcje projektu „Węzeł Krakowski”. Nietuzinkowy jak na tamte lata projekt został zrealizowany w 2014 r., przyczyniając się do znacznego rozwoju operatorów telekomunikacyjnych w Małopolsce.

W latach 2013 – 2017 członek zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej oraz Wice-prezes spółki KIKE Events Sp. z o.o. gdzie pełnił nadzór merytoryczno-finansowy oraz współorganizował Konferencje KIKE.

Wiceprezes zarządu oraz fundator Fundacji Nasza Wizja. Obecnie pełni funkcję menadżera Fundacji współtworząc oraz rozwijając projekty telekomunikacyjne w ramach działań na rzecz małych i średnich operatorów.

Radosław Koper – Członek Zarządu, współwłaściciel w firmie TOM-NET s.c oraz wiceprezes i udziałowiec firmie w 3PLAY Sp. z o.o., fundator Fundacji Nasza Wizja. Z branżą telekomunikacyjną związany od 12 lat. Zainteresowania telekomunikacja i elektronika. Prywatnie mąż i ojciec.

Tomasz Furman – Członek Zarządu

Andrzej Kuchta – Członek Zarządu

Statut prawny