CDN

Usługa NW CDN adresowana jest zarówno operatorom telekomunikacyjnym, jak i nadawcom. Daje możliwość korzystania ze światłowodowego dostępu do kanałów telewizyjnych poprzez sygnał telewizyjny.

  1. Odbiór sygnału telewizyjnego ze stacji czołowej Fundacji bezpośrednio do sieci operatora eliminuje zakłócenia i zapewnia wysoką jakość obrazu i dźwięku.
  2. Stabilna architektura rozwiązania, oparta na łączu światłowodowym, gwarantuje ciągłość usługi.
  3. Technicy zapewniają bieżące wsparcie, a usługa jest monitorowana w sposób ciągły, co przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa kontentu TV.
  4. Szyfrowanie sygnału opiera się na sprawdzonych i stabilnych systemach Verimatrix oraz CryptoGuard, które zapewniają dodatkową ochronę obrazu i dźwięku, wolnych od zakłóceń i przerw w dostarczaniu sygnału telewizyjnego.

Wszelkie przekazywane wskazówki są agregowane, minimalizując zakres interakcji Operatora, a większość decyzji może być podjęta na podstawie udostępnionych informacji.

Zaletą tego rozwiązania jest:

  1. Odbiór sygnału telewizyjnego następuje bez zakłóceń (łącze światłowodowe),
  2. Stabilna infrastruktura zapewniająca ciągłość usługi,
  3. Operator ma możliwość rozszerzenia oferty usługi telewizyjnej o atrakcyjne kanały tematyczne bez konieczności nabycia dodatkowych urządzeń odbiorczych,
  4. Członkowie Fundacji korzystają z usługi, korzystając z przysługującego im specjalnego rabatu.