SOP

System obsługi partnerów to platforma mająca na celu usprawnienie procesów biznesowych. Dzięki tej platformie, Operatorzy zyskują dostęp do różnych narzędzi, które pomagają im w codziennej pracy.

Główne korzyści wynikające z wykorzystania naszego systemu:

  1. Sekcja wiadomości — Fundacja umieszcza informacje, które pomagają Operatorowi poprzez raportowanie i udostępnianie dokumentów oraz marketingu.
  2. Kampanie graficzne pojawiające się co kwartał zawierające różnego rodzaju ulotki, plakaty, banery oraz tematyczne wstawki na platformy społecznościowe. Ponadto, dzięki współpracującemu z nami grafikowi, Operatorzy mogą spersonalizować wybrane materiały do swoich potrzeb.
  3. Dokumenty i wzorce — dostarczamy aktualne wzorce umów B2C na wszystkie oferowane usługi (Telewizja, Internet, Telefon stacjonarny, Telefon komórkowy, Pakiety danych) wraz z opracowaniami dotyczącymi wymogów informacyjnych dla klientów końcowych. Zapewniamy również gotowe zawiadomienia do wysyłki elektronicznej lub umieszczenia na stronach www.
  4. Wsparcie prawne — zapewniamy materiały dotyczące zagadnień związanych z usługami telewizyjnymi oraz kompleksowe wsparcie prawne w wielu obszarach związanych z działalnością kablową/ISP.

Wszelkie przekazywane wskazówki są agregowane, minimalizując zakres interakcji Operatora, a większość decyzji może być podjęta na podstawie udostępnionych informacji.