Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza na konferencję Krajowego Forum Szerokopasmowego, która odbędzie się 16 czerwca w Warszawie. Tematem przewodnim będą inwestycje – „Inwestycje – recepta na sukces”.

Podczas konferencji, UKE zaprezentuje informacje o pokryciu Polski infrastrukturą i usługami szerokopasmowymi po realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych oraz działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (na podstawie danych przekazanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych za rok 2015).

Uczestnicy wysłuchają również wystąpienia dotyczącego realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – poznają status prac dotyczących wdrażania zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej  a wpływających na efektywność procesów inwestycyjnych na rynku telekomunikacyjnym.

Szczegóły na stronie UKE.