Działająca na Ziemi Olkuskiej firma Interkonekt S.C. – operator sieci światłowodowej FIBER – jako jedyna firma w Polsce została nagrodzona prestiżową nagrodą Tele.Odpowiedzialni Roku 2019. Została ona przyznana za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu przez Stowarzyszenie e-Południe, które zrzesza małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych z całego kraju.

Interkonekt prowadzi jeden z członków zarządu Fundacji Nasza Wizja Tomek Furman.

Motto marki FIBER „Łączymy ludzi z prędkością światła” rozumiemy nie tylko jako marketingową informację dotyczącą świadczonych przez nas usług światłowodowych. Zawarta jest w nim nasza misja względem mieszkańców terenu, na jakim działamy. Społeczną odpowiedzialność biznesu rozumiemy jako aktywną pracę na rzecz bezpieczeństwa i integracji mieszkańców oraz akcje promujące aktywny sposób spędzania wolnego czasu – w sąsiedztwie, z rodziną i z przyjaciółmi – mówią Tomasz Furman i Paweł Barczyk, właściciele marki FIBER. – Serdecznie dziękujemy naszym pracownikom, klientom oraz partnerom biznesowym za zaufanie, jakim nas obdarzają. Bez nich nie byłoby tego sukcesu – dodają.

Firma z dużym zaangażowaniem włącza się w podejmowane oddolnie inicjatywy, akcje lokalnych samorządów, szkół, zarządów osiedli i stowarzyszeń, a także inicjuje własne działania w zakresie promocji lokalności i szeroko rozumianej profilaktyki. Tylko w tym roku FIBER był organizatorem lub współorganizatorem kilkudziesięciu akcji, między innymi „Śmigaj z FIBER na lodowisku”, „Dzień Kobiet z FIBER”, „Zrób porządek na wiosnę”, „Plenerowe Kina Osiedlowe”,  „Przygotuj szyby z prędkością światła”. W ramach autorskiej akcji „Bądź widoczny, bądź bezpieczny” do mieszkańców powiatu olkuskiego i okolic trafiło kilkadziesiąt tysięcy odblasków, a dzieci i młodzież szkolna otrzymały materiały edukacyjne z „Drużyną FIBER”, których celem była promocja bezpiecznego korzystania z internetu. Właściciele i pracownicy angażują się również w akcje charytatywne.

– Bardzo chętnie włączamy się w organizację imprez mających na celu integrację mieszkańców. Nasi pracownicy z wielką pasją uczestniczą w tych wydarzeniach, zachęcając uczestników do różnego rodzaju aktywności. Wspieramy również lokalne kluby sportowe, w tym przede wszystkim szkolące młodych piłkarzy. Każda z gmin, na terenie których działamy, otrzymała od nas pomoc w przygotowaniu najważniejszych imprez kulturalnych, edukacyjnych czy rozrywkowych. Dzięki temu „Łączenie ludzi z prędkością światła” stało się ideą przyświecającą działaniom nie tylko naszej firmy, ale również naszych partnerów i mieszkańców – uważają właściciele marki FIBER.

Stowarzyszenie e-Południe promuje odpowiedzialny biznes, który przyczynia się do poprawy stanu środowiska i warunków pracy, rozwija współpracę gospodarczą podmiotów oraz wspiera społeczności lokalne. – Nagroda Tele.Odpowiedzialni Roku 2019 jest formą uznania dla właścicieli i pracowników marki FIBER za podjęte działania, które daleko wykraczają poza świadczenie usług światłowodowych. Kapitule Projektu Tele.Odpowiedzialni spodobało się tak duże zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności powiatu olkuskiego i zawierciańskiego. Wiele dobrych praktyk realizowanych z sukcesem przez FIBER zasługuje na uwagę i zainteresowanie całej branży. Mam nadzieję, że mali i średni operatorzy telekomunikacyjni z pozostałych regionów Polski będą z nich korzystać. – komentuje Łukasz Biernacki, koordynator projektu Tele.Odpowiedzialni.

FIBER jest lokalnym operatorem sieci światłowodowej, który zyskał zaufanie tysięcy mieszkańców Ziemi Olkuskiej. Internet oraz telewizja światłowodowa dostarczane do domów, mieszkań i firm każdego dnia umożliwiają pracę, edukację i rozrywkę. Dzięki obecności firmy na rodzimym rynku, mieszkańcy nie tylko mają dostęp do usług telekomunikacyjnych najwyższej jakości, ale otrzymują pełne wsparcie w zakresie obsługi klienta i serwisu.