Zapraszamy na stoisko Naszej Wizji oraz na prelekcje dotyczącą zagadnień omawianych w ramach Akademii Naszej Wizji na XXV konferencji KIKE w Łodzi, która odbędzie się 18-20 listopada.
Prelekcja odbędzie się w 1 dniu konferencji.
Blok wiedzy eksperckiej, sala na parterze, Godz.: 12:30-13:00.

Temat: EFEKTYWNOŚĆ I ZYSKOWNOŚĆ MiŚOT – Reguły biznesowe w funkcjonowaniu Operatora.
Sprzedaż, marketing, zarządzanie – system naczyń połączonych, czyli jak stabilnie rozwijać swoją biznesową działalność.

Prowadzący: Rafał Błachowski– Akademia Nasza Wizja