Fundacja Nasza Wizja, oferująca od półtora roku operatorom ISP usługę mobilnego internetu pod marką Fly Mobie, którą ci mogą odsprzedawać klientom końcowym, rozszerza ofertę o usługi głosowe. Partnerem przedsięwzięcia podobnie, jak w przypadku internetu mobilnego, jest Polkomtel.

Model działania oparty jest o hurtową ofertę Polkomtela, którą po dowolnej cenie detalicznej ISP mogą odsprzedawać swoim klientom i samodzielnie określać swą marżę.

Zależało nam, aby wdrożenie usług u operatora było proste. Będzie on miała dostęp online do billingów klienta, będzie mógł też prowadzić proces przenoszenia numerów. Dostanie też na początek pulę 1 tys. numerówmówił Łukasz Biedroński z Fundacji Nasza Wizja podczas 20. konferencji KIKE, gdzie anonsował nową usługę.

Operatorzy będą mogli oferować trzy pakiety usług swym klientom końcowym. Najdroższy zawierać będzie nielimitowane rozmowy, SMS i MMS oraz określony przez ISP pakiet danych, w najtańszym nielimitowane będą tylko rozmowy i paczka danych, a w pośrednim rozmowy i SMS-y z paczką danych.

Wdrożenie usługi u ISP ma kosztować około 5 tys. zł, ale Fundacja Nasza Wizja zapowiada, że będzie za połowę tej kwoty oferować rabaty na sprzedawane usługi.

Łukasz Biedroński poinformował, że usługę mobilnego internetu wdrożyło do tej pory około 50 ISP i chwalił współpracę z Polkomelem oraz jego elastyczność, bo np. operator komórkowy zgadzał się negocjować hurtowe ceny mobilnej transmisji danych, gdy zmieniała się sytuacja rynkowa, choć Fundacja Nasza Wizja ma z operatorem umowę terminową na stałych warunkach.

Źródło: Artykuł został przedrukowany ze strony Telko.in. Jego autorem jest Marek Jaślan.