Od 14.03. do 14.04. br. wychowankowie domów dziecka i placówek wychowawczych mogły wziąć udział w organizowanym przez nas konkursie plastyczno – fotograficznym „Bezpieczny internet oczami dziecka”.

Konkurs był elementem projektu „Mały Człowiek – Wielka Wizja”. Jego celem jest wyposażenie placówek wychowawczych i terapeutycznych w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu oraz zabawki edukacyjne.

Otrzymaliśmy 21 prac konkursowych zgłoszonych przez 13 placówek z całej Polski. Dziękujemy za wszystkie nadesłane interpretacje tematu konkursowego. Wszystkie prace były niezwykle ciekawe oraz niesamowicie pracochłonne. Wyniki konkursu oraz informacje o przyznanych nagrodach zostaną opublikowane w dniu 20.04.2017.

Poniżej prezentujemy zgłoszone prace konkursowe: