Na swojej stronie internetowej, Cisco ogłosiło wyniki badania Cisco Visual Networking Index (VNI) 2015-2020.  Firma prognozuje aż trzykrotny wzrost globalnego ruchu IP w ciągu najbliższych 5 lat, przy średnim wzroście 22 proc. rocznie.

Prognozy dla Polski zawarte w badaniu:

 • trzykrotny wzrost ruchu IP w latach 2015-2020, średnio o 25 proc. rocznie;
 • sześciokrotny wzrost ruchu danych mobilnych w latach 2015-2020, średnio o 42 proc. rocznie;
 • dane mobilne odpowiadały za 11 proc. ruchu IP w roku 2015 i będą odpowiadać za 22 proc. ruchu IP w roku 2020;
 • czterokrotny wzrost ruchu IP związanego z wideo w latach 2015-2020, średnio o 34 proc. rocznie;
 • ruch związany z wideo (biznesowym i konsumenckim łącznie) będzie stanowił w roku 2020 70 proc. całkowitego ruchu w Internecie (wzrost z 49 proc. w roku 2015). 75 proc. tego ruchu będzie stanowić wideo w jakości HD, 9 proc. w jakości ultra HD;
 • ruch związany z grami w Internecie wzrośnie 7-krotnie i w roku 2020 będzie odpowiadał za 4 proc. ruchu w Internecie konsumenckim.
 • w roku 2020 będzie w Polsce 212,7 mln urządzeń podłączonych do Sieci (wzrost z 125,5 mln w roku 2015). Oznacza to, że w roku 2020 na jednego mieszkańca będzie średnio przypadać 5,5 urządzenia. 42 proc. ze wszystkich podłączych urządzeń będa wówczas stanowić moduły M2M.
 • w roku 2020 komputery osobiste będą generować 34 proc. ruchu IP (w roku 2015 było to 65 proc.), ustępując miejsca smartfonom (39 proc.) jako urządzeniom odpowiadającym za największą część polskiego ruchu IP. 17 proc. generować będą tablety, 8 proc. telewizory a 2 proc. moduły M2M.
 • średnia szybkość stałych łączy internetowych wzrośnie w latach 2015-2020 ponad dwukrotnie, z 20,4 Mb/s do 42,3 Mb/s.
 • średnia szybkość łączy mobilnych wzroścnie 5-krotnie i do roku 2020 osiągnie 12 Mb/s.
 • w latach 2014-2015 średnia szybkość stałego łącza internetowego wzrosła w Polsce o 9 proc.

Powyższe dane pochodzą ze strony Cisco. Pełna treść artykułu dot. wyników badań Cisco Visual Networking Index (VNI) 2015-2020 dla Polski i świata dostępne są tutaj.