Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem, udzielonym przez naszego Prezesa – Krzysztofa Czaję dla Klaudii Latosik, dziennikarki w Krajowej Izbie Komunikacji Ethernetowej. Rozmowa dotyczy początków Fundacji, jej celów i planów na przyszłość. 

Krzysztof Czaja – Prezes Fundacji Nasza Wizja

Co było inspiracją dla Pana, aby powołać Fundację Nasza Wizja?

Celem Fundacji jest zapewnienie operatorom telekomunikacyjnym dostępu do wiedzy oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jednak główną ideą powstania Naszej Wizji była wspólna chęć dążenia do określonych celów poprzez wykorzystanie efektu synergii. Dzięki współpracy pomiędzy operatorami jesteśmy bardziej konkurencyjni, możemy np. negocjować atrakcyjniejsze warunki u nadawców.

Jakie były początki organizacji?

Początek organizacji sięga 2012 roku. Wówczas Grupa Kontent Kike skupiała operatorów należących do Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej i funkcjonowała pod nazwą Kontent KIKE. Do organizacji należało czternastu operatorów. Na samym początku działalności skupialiśmy się przede wszystkim na pozyskaniu kontentu telewizyjnego. Lokalni operatorzy występowali jako jeden podmiot, co znacznie ułatwiało zawarcie umów z nadawcami treści. Chcieliśmy jednak bardziej wspierać operatorów, dlatego postanowiliśmy rozszerzyć naszą działalność. Dlatego w 2013 r. wybraliśmy pełnomocnika, który miał występować w imieniu wszystkich operatorów należących do organizacji.

Jaki był kolejny krok?

24 kwietnia 2014 r. powstała Fundacja Nasza Wizja, której celem było wspólne działanie wszystkich operatorów współpracujących z Fundacją. Naszym mottem przewodnim jest „Operatorzy dla Operatorów”. Wzajemnie się wspieramy i dzielimy wiedzą, doświadczeniem i zasobami. Aktualnie Fundacja współpracuje z 31 operatorami.

W jaki sposób Fundacja pomaga operatorom?

Udzielamy wsparcia biznesowego, prawnego oraz marketingowego. Uczestniczymy w negocjacjach z nadawcami, organizujemy szkolenia i konferencje, udostępniamy narzędzia wspierające pracę operatorów. We współpracy z prawnikami przygotowujemy wzorce umów i regulaminów, które są dostępne dla każdego operatora, który wspiera Naszą Wizję. Pomagamy również operatorom w promocji swoich usług, ponieważ udostępniamy gotowe materiały marketingowe.

Jednym z obszarów działań Fundacji jest wsparcie operatorów poprzez dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jakie rozwiązania dla nich stworzyliście?

Stworzyliśmy dla operatorów kilka usług, które mają usprawnić ich działalność. NW CDN to usługa, która daje możliwość korzystania ze światłowodowego dostępu do kanałów telewizyjnych poprzez odbieranie sygnału telewizyjnego ze stacji czołowej Fundacji bezpośrednio do operatora. Dzięki tej usłudze operatorzy odbierają sygnał telewizyjny bez zakłóceń oraz mogą wzbogacić swoją ofertę o dodatkowe kanały tematyczne bez konieczności nabycia dodatkowych urządzeń odbiorczych.

Opracowaliśmy również autorskie rozwiązanie NW RAP. Jest to zautomatyzowany system wysyłania informacji o liczbie abonentów do nadawcy. Pozwala to operatorom na efektywne zarządzanie umowami i pakietami, a przede wszystkim zabezpiecza przed zerwaniem umowy przez nadawcę z tytułu niedopełnienia obowiązku raportowania.

Fundacja stworzyła również nowoczesny system zarządzania usługami w sieci operatora. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tego projektu.

NW TMS, bo tak nazywa się usługa, posiada szereg funkcjonalności, które ułatwiają zarządzanie: programingiem, marketingiem strony internetowej, terenem oraz handlowcami. Usługa również służy do zarządzania usługami u abonentów.

Działacie na rynku od 2012 r. Przez kilka lat udało Wam się stworzyć wiele ciekawych projektów. Z czego jest Pan szczególnie dumny? Który projekt przyniósł najwięcej korzyści operatorom?

W tym czasie udało się uruchomić kilka ciekawych projektów, z których jesteśmy dumni. Na szczególną uwagę zasługują trzy projekty. Pierwszy i najbardziej rozwojowy to projekt Fly Mobile. Jest to usługa dostępu do mobilnego Internetu, a wkrótce także usług głosowych. Drugi projekt to usługa CDN, który już wcześniej omówiłem. Należy też wspomnieć o usłudze raportowania stanu abonentów do wszystkich nadawców jednocześnie i automatycznie. Operator tylko raz definiuje pakiet, a później co miesiąc wprowadza tylko ilość abonentów.

Jakie macie plany na najbliższe lata. W którym kierunku Fundacja Nasza Wizja będzie się rozwijała?

Fundacja w tej chwili prowadzi jednocześnie kilka projektów, a nad kolejnymi projektami zarząd w porozumieniu z operatorami ciągle pracuje. Na pewno będziemy szybko reagować na zmieniające się potrzeby rynku, a co za tym idzie operatorów. Myślę, że Fundacja niebawem mile zaskoczy rynek interesującymi, nowymi projektami.

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad został przedrukowany ze strony kike.pl.