Z pasji do telekomunikacji

Zarząd Fundacji Nasza Wizja tworzą osoby znające potrzeby lokalnych operatorów. W chwili obecnej w skład zarządu wchodzą:

Krzysztof Czaja – Powołany na prezesa zarządu Fundacji w dniu 24 kwietnia 2014 roku, fundator Fundacji Nasza Wizja. Jest odpowiedzialny za zarządzanie całą strukturą Fundacji. Z branżą telekomunikacyjną związany od ponad 25 lat. Właściciel lokalnej firmy telekomunikacyjnej Czajen, zatrudniającej ponad 30 pracowników. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie powiązane z działalnością branży telekomunikacyjnej. Prywatnie entuzjasta paralotniarstwa z uprawnieniami pilota.

Łukasz Biedroński – Wiceprezes zarządu, współtwórca i fundator Fundacji Nasza Wizja. Zajmuje się zagadnieniami mediów, w tym usług wizyjnych, takich jak: TV, VOD. Od ponad dwóch lat Członek Zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (Kike), gdzie odpowiada za nadzór merytoryczno-finansowy nad spółkami zależnymi od Izby. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, Prezes Zarządu i udziałowiec krakowskiej spółki Connected, członek organizacji skupiającej operatorów ISP – Klaster Myśliniecki. Od 1997 roku aktywny działacz na rzecz rozwoju branży telekomunikacyjnej. Współtwórca jednej z największych w Polsce Amatorskiej Sieci Komputerowej (ASK), pomysłodawca węzła wymiany ruchu CIX.

Radosław Koper – Członek Zarządu, Współwłaściciel w firmie TOM-NET s.c oraz wiceprezes i udziałowiec firmie w 3PLAY sp. z o.o.Fundator F undacji Nasza Wizja. Z branżą telekomunikacyjną związany od 12 lat. Zainteresowania telekomunikacja i elektronika. Prywatnie mąż i ojciec.

Tomasz Furman – Członek Zarządu

Andrzej Kuchta – Członek Zarządu