Naszą misją jest oferowanie lokalnym operatorom telekomunikacyjnym nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz wspólne działania na rzecz rozwoju ich biznesu telekomunikacyjnego. Przyjętą misję realizujemy poprzez stały kontakt z operatorami w ramach wspólnych spotkań organizowanych w Fundacji, a także badanie potrzeb i oczekiwań ich klientów końcowych.

Wierzymy, że wspólna praca oraz łączenie sił w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów statutowych Fundacji pozwoli rozwijać przestrzeń naszego biznesu telekomunikacyjnego w makro i mikro regionach.

Nasze wartości

Cel Fundacji jednoczy nas wokół wspólnej sprawy, jakim jest pozyskiwanie kontentu telewizyjnego i rozwój własnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Wartości, którymi kierujemy się w Fundacji odzwierciedlają relacje pomiędzy jej członkami oraz są wyznacznikiem efektywnego działania. Należą do nich:

Otwartość – jesteśmy otwarci na komunikację, zarówno wewnątrz Fundacji, jak i prowadząc dialog z branżą. Potrafimy słuchać, ale i bronić własnych przekonań i interesów.

Zaufanie – wiemy, że możemy na siebie liczyć. Każdy z naszych członków traktowany jest na równi i każdy może zwrócić się ze swoim problemem na forum Fundacji.

Innowacyjność – pracujemy w branży telekomunikacyjnej, dlatego stale szukamy przewag zarówno w oferowaniu najwyższej jakości usług, jak i procesach oraz sposobach ich działania.

Rozwój – nasze doświadczenie bazuje na wiedzy, dlatego oferowane przez nas rozwiązania wdrażamy z korzyścią dla biznesu operatorów zrzeszonych w Fundacji.