Kontent Kike – od tego się zaczęło

Początki Fundacji sięgają 2012 roku, kiedy to zrodził się pomysł utworzenia organizacji skupiającej lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. W początkowej fazie istnienia, działała ona pod nazwą Kontent Kike i skupiała 14 operatorów, którym przyświecał cel podniesienia ich konkurencyjności rynkowej poprzez wspólne pozyskiwanie kontentu telewizyjnego po atrakcyjnych cenach od nadawcy.

kikeDo końca 2014 roku do zrzeszenia dołączyli kolejni zainteresowani operatorzy, tworząc Konsorpcjum KGKK. Początkowo projekt zakładał zawarcie indywidualnych umów pomiędzy producentami treści a lokalnymi operatorami na zasadach potraktowania wszystkich zrzeszonych członków jako jeden podmiot, co pozwoliło uzyskać atrakcyjne warunki dla każdego z nich. Aby zminimalizować koszty i mogące się pojawić problemy logistyczne, wybrano pełnomocnika, który miał występować w imieniu wszystkich operatorów należących do organizacji. Okazało się jednak, że działania te okazały się być nie wystarczające, a poza pozyskiwaniem kontentu telewizyjnego, istotne było również rozwijanie narzędzi wspomagających pracę firm operatorskich.

Fundacja – nasza wizja współpracy

Powstanie Fundacji Nasza Wizja miało miejsce 24 kwietnia 2014 roku, a jej celem było wspólne działanie wszystkich operatorów należących do Fundacji. Fundamentalnym założeniem funkcjonowania był zamysł działania „operatorów dla operatorów” oraz wspólna wizja popularyzacji i wspierania nowatorskich rozwiązań technologicznych.

W ramach działania, operatorzy telekomunikacyjni należący do Fundacji zobowiązani są do miesięcznej opłaty członkowskiej, która w pełni wykorzystywana jest na pokrycie dóbr wspólnych, takich jak dostęp do porad prawnych czy usług marketingowych.

Obecnie Fundacja działa bardzo aktywnie, skupiając 31 lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, którym zależy na realizowaniu wspólnych celów biznesowych.