';

KRRIT: Rada Metodologiczna przy projekcie Telemetria Polska

18 września 2019 r. w ramach projektu Telemetria Polska, w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na zaproszenie Przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego odbyło się spotkanie ze stroną rynkową reprezentującą operatorów platform telewizyjnych, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. Podczas spotkania rozmawiano o powołaniu Rady Metodologicznej przy Projekcie Telemetria Polska oraz zaprezentowano działający panel RPD. Telemetria Polska – zespół roboczy, który z ramienia KRRiT pracuje nad koncepcją nowego standardu badań rynku mediów.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in