';

Bezpieczny internet oczami dziecka – zapraszamy do udziału w konkursie

W ramach prowadzonego projektu „Mały Człowiek – Wielka Wizja” zapraszamy wychowanków domów dziecka, placówek wychowawczych oraz innych ośrodków dziecięcych do udziału w konkursie plastyczno – fotograficznym. Uczestnicy mają za zadanie wykonać prace na temat związany z hasłem konkursu – „Bezpieczny internet oczami dziecka”.   

Cel konkursu

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności oraz zdolności plastycznych i fotograficznych dzieci, promowanie technologii komputerowych oraz popularyzacja informacji związanych z bezpiecznym korzystaniem z internetu poprzez wykonanie pracy konkursowej przez uczestników i nagrodzenie najlepszych prac.

Zasady uczestnictwa

Udział w konkursie deklaruje placówka, która wyśle jedną, wybraną pracę dziecka/dzieci w wieku 6-17 lat na adres wskazany poniżej. Dozwolone jest wykonanie kreacji w maksymalnie 3-osobowych grupach. Tematyka prac jest dowolna, lecz musi ona obejmować: ukazanie w jaki sposób należy bezpiecznie korzystać z internetu, przedstawienie możliwych zagrożeń płynących z nieostrożnego używania internetu lub pokazanie sposobu, w jaki Twórca wyobraża sobie „obrońców komputera”. Wyłonimy 3 nagrodzone prace (1-3 miejsce) oraz 5 dodatkowo wyróżnimy.

Dozwolone techniki: malarstwo, pastel, rysunek, grafika, komiks, fotografia i inne techniki płaskie, Format prac: A4 (21×29,7cm).

 

Bezpieczny-internet-oczami-dziecka-strona

Nagrody

  • 1. Miejsce

– Tablet Lenovo TAB 2 A10-70L MT8732/2GB/16/Android 4.4 z modemem 4G
– możliwość zawarcia umowy na świadczenie usług mobilnego Internetu FLY Mobile pakiet 100GB – na 12 m-ce, bez konieczności ponoszenia opłat
– 1 komplet głośników Fenda R216
– Router Fritz!Box7490
– 2x telefon DECT: F!Fon C5
– 1x F!Powerline 1240E Wifi
– 1x F!Repeater 1750E

  • 2. Miejsce

– Tablet Lenovo TAB3 A7-30M MT8735P/1GB/48/Android 6.0 z modemem 4G
– możliwość zawarcia umowy na świadczenie usług mobilnego Internetu FLY Mobile pakiet 100GB – na 12 m-ce, bez konieczności ponoszenia opłat
– Router Fritz!Box7490
– 2x telefon DECT: F!Fon C5
– 1x F!Powerline 1240E Wifi
– 1x F!Repeater 1750E

  • 3. Miejsce

– Lenovo A7-30D MT8382M/1GB/8GB/Android 4.4 3G
– możliwość zawarcia umowy na świadczenie usług mobilnego Internetu FLY Mobile pakiet 100GB – na 12 m-ce, bez konieczności ponoszenia opłat
– Router Fritz!Box7490
– 2x telefon DECT: F!Fon C5
– 1x F!Powerline 1240E Wifi
– 1x F!Repeater 1750E

  • 5 wyróżnionych prac

– Router Netis WF2780

Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym  można nadsyłać od 14 marca do 14 kwietnia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Nasza Wizja
ul. Batorego 13, 39-300 Mielec. Na odwrocie każdej pracy prosimy umieścić informacje o autorze:  imię, nazwisko i podpis, a w razie zgłoszenia pracy anonimowej przez wskazanie na odwrocie Domu Dziecka, który zgłasza daną pracę.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na niniejszej stronie internetowej dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Koordynatorzy konkursu: Barbara Burczy, Paulina Romaniak, tel.  530 280 395.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in